logo Instytutu Fizyku UP logo Instytutu Fizyku UP


Władze Instytutu FizykiDyrektor:
dr hab. prof. UP Bartłomiej Pokrzywka
pok. 8N
tel. 12 662 7804
barp@astro.as.up.krakow.pl

Z-ca dyrektora:
dr Renata Bujakiewicz - Korońska
pok. 104N
tel. 12 662 7807
rbk@up.krakow.pl